Nazaj <<<<<<

Pravila bajtarjev Samotorških

 

1.ČLEN

 Da bi bilo pomagano bajtarjem pri ohranitvi njihovega stanu se organizira zveza bajtarjev v Samotorški županiji.

2. ČLEN

Samotorška županija šteje vse bajte, ki so že zgrajene, ali se bodo še zgradile.

3. ČLEN

Članarina novopristoplih  članov – bajtarjev znaša 1. liter vina na vsakega že prej sprejetega člana bajtarja po dnevni ceni v gostilni čez cesto.

4.ČLEN

Samotorška županija nalaga svojim članom gotove pravice in dolžnosti ki stojijo zapisane v teh pravilih.

5.ČLEN

Županija Samotorška ima enkrat letno svojo konferenco na kateri se izvoli župana za dobo enega leta. Volitve naj se opravijo v predpustnem času ko je čas norčij. Po volitvah naj bo vedno domača zabava z jedačo in plesom. Tudi na pijačo ne sme biti pozabljeno!

6. ČLEN

Nihče ne more biti  2X (dvakrat) zaporedno izvoljen za župana. Volilno pravico imajo vsi bajtarski člani. Tudi kandidira lahko vsak član za župana.

7. ČLEN

Dolžnost župana je da skrbi za dobro voljo svojih bajtarjev. S tem namenom jih večkrat obišče in če so potrebni jih z lepo besedo potolaži kot je to danes v svetovni politiki v navadi.

8.ČLEN

Župan mora biti vzor dobre volje ostalim bajtarjem. Zato ga sme ob takih prilikah tudi malo na zob dati, ter ga ne sme njegova boljša ali slabša polovica pri tem ovirati ali zmerjati.

9. ČLEN

Med bajtarji v Samotorški županji mora vladati sožitje. Noben bajtar ne sme stresati slabe volje na kuharja ali kuharico če je jed občasno presoljena ali kako drugače slabše pripravljena. Prav tako ne sme kuhinjska oblast zameriti zamudniku pri jedi če se je ta zadžal pri sosedu.

10.ČLEN

Vsak bajtar je dolžan spoštovati oblast ki jo predstavlja župan, kajti vsaka oblast je od Boga in tudi, ta ki jo bomo sami volili.

11. ČLEN

Bajtar mora biti ponosen na svoj stan. Zato mora skrbeti za red in snago okoli bajte. Prav tako mora skrbeti za lep izgled svoje bajte.

12.ČLEN

Za ohranitev svojega stanu morajo bajtarji skrbeti za svoje potomce. Pri tem si morajo drug drugemu pomagati, posebno kadar je soseda sama, ji mora sosed biti vedno v pomoč pri takem delu.

13.ČLEN

Ob slabem vremenu bajtar ne sme odreči gostoljubja tujcu, ki pride pod njegovo streho. Vsakemu je treba po možnosti postreči, čeprav skromno. V sili mu moramo dati tudi prenočišče, samo paziti je treba, da gost ne zaide v posteljo k boljši polovici.

14.ČLEN

Za obrambo proti požaru je treba ustanoviti požarno obrambo, katera mora imeti večkrat med letom mokre vaje na različnih požarnih mestih-pri bajtarjih, kjer bi lahko zagorelo.

15.ČLEN

Bajtar ima pravico ostati reven, čeprav bi ga kdo silil v bogatstvo. Svoje odvečno premoženje da lahko v hrambo županiji bajtarjev, ki bo poskrbela, da denarja ne bodo dobili tatovi, ampak gostilne in ostale denarja želne ustanove.

16.ČLEN

Bajtarji imajo pravico, da dihajo še neobdavčen zrak, pijejo brezplačno vodo deževnico, poslušajo brezplačno petje ptic in veselih bajtarjev in občudujejo naravo.

17.ČLEN

Ker v vesoljnem svetu ni skoraj ničesar več zastonj, so tudi pravice bajtarjev majhne. Majhne so tudi naše bajte in majhni smo bajtarji pred našimi ženami. Tako nam Bog pomagaj!

18.ČLEN

Do prihodnjih volitev je potrebno zložiti in uglasiti bajtarsko himno, ki naj potem odmeva po naši županiji.

19.ČLEN

Pri županu se bo vodila tudi knjiga kronike iz življenja bajtarjev Samotorških.

20.ČLEN

Pravila županije morajo biti izobešena v vsaki bajti na vidnem mestu. Pravila začnejo veljati takoj po izvolitvi prvega župana in to dne 21.Svečana 1970 leta gospodovega.